TROPY STYLISTYCZNE

525,00 

Tropy stylistyczne: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha

SKU: BP-JP-141 Kategoria:

Opis

Jest to środek dydaktyczny nie zbędny we wprowadzaniu i utrwalaniu pojęcia tropów stylistycznych, w szkole podstawowej zgodnie z reformą programową. Zakres prezentowanych tropów stylistycznych został ograniczony do czterech podstawowych kategorii: epitet, porównanie, przenośnia i synekdocha. Wprowadzane terminy są definiowane w sposób przejrzysty dla ucznia, a więc taki, który pozwala na wyraźne rozróżnienie poszczególnych tropów, jako oddzielnych kategorii. Wykorzystano przede wszystkim związki wyrazowe występujące w mowie potocznej. Poszczególne przykłady zostały uzupełnione rysunkami, które w pewnym uproszczeniu obrazują proces powstawania znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych tropów stylistycznych. Nr MENiS 504/1998

Pakiet edukacyjny zawiera 2 rodzaje tablic:

  • informacyjne, zawierające podstawowe definicje związane z omawianymi tematami,
  • ćwiczeniowe, które obok definicji pozwalające na przyczepianie odpowiednich obrazków oraz tekstów,
  • Poradnik metodyczny..