Unia Europejska i strefa Schengen (2023) – mapa ścienna

246,75 

SKU: MR-HI-24 Kategorie: , ,

Opis

Ścienna mapa szkolna przedstawia najbardziej aktualny stan Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, uwzględniając wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych (Brexit) oraz konsekwencje ataku Rosji na Ukrainę dla dalszych procesów integracji europejskiej.

Mapa stanowi kompendium wiedzy kartograficzno-statystycznej na temat Unii Europejskiej i strefy Schengen. Aktualizowany na początku 2023 roku podział geopolityczny Europy pokazany jest przez pryzmat procesów zjednoczeniowych z zaznaczeniem najważniejszych instytucji unijnych. W treści mapy ujęte są także, oprócz tych podstawowych dla integracji europejskiej układów, inne ważne sojusze i europejskie organizacje międzynarodowe, takie jak: Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, CEFTA czy Wspólnota Niepodległych Państw.

Osobne mapki prezentują udział Polski w układach euroregionalnych z państwami ościennymi, pozaeuropejskie obszary wchodzące w skład UE oraz obszary położone wewnątrz Unii a pozostające poza jej strukturą.

W tabelach porównawczych danych statystycznych osobno ukazano państwa członkowskie UE i państwa kandydujące uwzględniając ich powierzchnie, stolice, ludność, język, ustrój, jednostki monetarne.

Skala:
1 : 4 000 000

Format:
160 x 120 cm

Pomoc dydaktyczna do:

  • historii
  • geografii
  • WOS-u

Poziomy nauczania:

  • podstawowy
  • ponadpodstawowy
  • policealny

Oprawa:

  • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
  • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.