Uproszczony model DNA/RNA

135,00 

Złożony model o wys. 50 cm

Opis

Uproszczony model pokazuje dwa skręty helisy i jak molekuły rozdzielają się w środku par nukleotydów. Kolorystyczne kodowanie elementów ułatwia zrozumienie budowy struktury DNA. Elementy można skłądać i rozkładać, demonstrując proces replikacji DNA.

Zawartość:

  • 143 elementy
  • podstawa
  • złożony model o wys. 50 cm