PRZYRODA SP- GENERATOR TESTÓW – EUROTEST-5

74,00 

Szkoła Podstawowa, testy szóstoklasisty Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o teksty źródłowe i elementy graficzne takie jak tabele, schematy, rysunki itp.

SKU: SOW-P-03 Kategoria:

Opis

„Przyroda – Generator testów”. Unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny itp.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela.

Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  „Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów”.
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości z przyrody dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

  •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez oficynę.
  •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
  •     Nauczyciele oszczędzają swój czas – przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
  •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
  •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
  •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
  •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).


Generator testów i sprawdzianów Eurotest 
od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy, z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1.    Przyroda i sposoby jej obserwacji
*            Cztery pory roku. Pogoda
*            Obieg wody w przyrodzie
2.      Ekosystemy Polski
*            Las
*            Pola
*            Łąki
*            Jeziora i stawy
*            Rzeki
*            Morze Bałtyckie

3.      Wspólne cechy budowy i czynności organizmów
*            Komórka, tkanka, organizm
*            Czynności organizmów
4.      Porządkowanie świata roślin i zwierząt
*            Podział świata organizmów żywych
*            Glony, mszaki, paprotniki
*            Rośliny nasienne
*            Świat grzybów
*            Świat zwierząt bezkręgowce
*            Świat zwierząt kręgowce
5.      Czynności życiowe człowieka
*            Odżywianie
*            Krążenie, oddychanie, wydalanie
*            Ruch, zmysły, układ nerwowy
*            Rozmnażanie i rozwój. Zdrowie
6.      Krajobrazy Polski. Nasze otoczenie
*            Orientacja w terenie. Plan. Mapa
*            Krajobraz nizin
*            Krajobraz wyżyn
*            Krajobraz gór
7.      Wybrane krajobrazy Świata
*            Wszechocean
*            Kontynenty
*            Strefy klimatyczne Świata
8.      Ziemia i Wszechświat. Podróże
*            Budowa Układu Słonecznego
*            Położenie geograficzne. Pole magnetyczne Ziemi
*            Rola światła. Strefy oświetlenia Ziemi
9.      Chemia w przyrodzie
*            Budowa, podział i właściwości substancji
*            Mieszaniny. Przemiany chemiczne
10.      Podstawowe zjawiska fizyczne
*            Siła, ruch, maszyny proste
*            Zjawiska elektryczne i magnetyczne
*            Zjawiska optyczne i akustyczne
11.      Wpływ człowieka na środowisko

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl