Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły podstawowej- komplet 25szt.

1 496,25 

Indywidualny Planer Kariery- książka + CD

SKU: PG-PZ-09 Kategoria:

Opis

Książka z CD zawierająca informacje i specjalnie przygotowane ćwiczenia z planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów kończacych szkołę podstawową.

Narzędzie to wspomaga ucznia w procesie dokonywania wyboru zawodu oraz ścieżek kształcenia, a także w skutecznym i optymalnym planowaniu swojej przyszłej kariery w taki sposób, by ryzyko popełnienia błędu było jak najmniejsze.

Jest to narzędzie do indywidualnej pracy ucznia szkoły podstawowej pod opieką szkolnego doradcy zawodowego lub nauczyciela, pedagoga, psychologa a także rodzica.

WYPRÓBUJ!

Kup 1 sztukę na wypróbowanie (70 zł brutto) i przekonaj się, że warto zamówić planer dla każdego z uczniów.

Opis:

Ksiażka skłąda się z 3 części: Jaki jestem?, Moja edukacja, Mój zawód.

Część Jaki jestem? pozwala na poznanie osobistego potencjału ucznia, na który składają się zainteresowania, umiejętności, osobowość, wartości, wiedza i osiągnięcia, zdrowie, samoocena i motywacja oraz predyspozycje zawodowe.

• Część Zainteresowania odpowiada na pytania, czym one są, jak je dzielimy i do czego są potrzebne. W części tej znajdują się 4 ćwiczenia do wykonania.

• Część Umiejętności to 2 ćwiczenia i informacje dotyczące możliwości odkrywania i kształtowania drzemiących w każdym człowieku umiejętności.

• Część Osobowość zawiera szereg informacji odnośnie osobowości, typów temperamentów oraz dwa ćwiczenia służące poznaniu własnej osobowości.

• Część Wartości to ćwiczenia oraz wiedza na temat, czym są i po co nam wartości w życiu.

• Część Wiedza i osiągnięcia to interesujące informacje na temat wpływu wiedzy posiadanej i tej, którą zdobywa się przez całe życie na wielkość możliwych osiągnięć, jak również na kształtowanie naszego życia, a ćwiczenia uzasadniają konieczność ciągłego zdobywania nowej wiedzy.

• Część Zdrowie pozwala uzmysłowić sobie, jak istotny wpływ na wybory zawodowe ma stan naszego zdrowia. Czy kondycja fizyczna i psychiczna może być przeszkodą w podjęciu wymarzonego zawodu – dzięki przykładom i ćwiczeniom w tej części można znaleźć odpowiedź na to pytanie.

• Część Samoocena i motywacja mówi o istocie wiary w siebie i motywacji oraz o ich wpływie na osiąganie sukcesów, plus 5 ćwiczeń do wykonania.

• Część Predyspozycje zawodowe pozwala na poznanie własnych predyspozycji oraz zawodów, które można wykonywać, posiadając określone predyspozycje. Ćwiczenia pomagają w rozpoznaniu własnych predyspozycji.

Część Moja edukacja przedstawia źródła informacji na temat edukacji, typy szkół wraz z charakterystyką tych szkół oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia, a ćwiczenia pomagają w usystematyzowaniu zdobytych informacji dotyczących edukacji.

• Część Rodzaje szkół zawiera zestaw informacji i ćwiczeń dotyczących szkolnictwa ponadpodstawowego

• Część Kursy i szkolenia to kompendium wiedzy o rożnego rodzaju kursach i szkoleniach.

• Część Wybór szkoły, dzięki zadaniom i ćwiczeniom, wspomaga proces wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Część Mój zawód to zestaw istotnych informacji dotyczących wyznaczania celów zawodowych, środowiska pracy, branż zawodowych, wymarzonego zawodu, praktyk i wolontariatu, pierwszej pracy oraz prywatnej sieci wsparcia.

Materiały drukowane i umieszczone na CD należy realizować równolegle, ponieważ, wzajemnie się dopełniając, stanowią integralną całość planera.