Indywidualny Planer Kariery 3.1- licencja bezterminowa na 10 stanowisk

1 999,00 

Od 09.2023 nowa wersja 3.3! Zawiera zmienione i nowe zawody szkolnictwa branżowego wchodzące do szkół od 01.09.2023 r.

Program pomagający zaplanować indywidualną wizję kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego planu edukacyjno-zawodowego.

SKU: PG-PZ-00 Kategoria:

Opis

Od 09.2023 nowa wersja 3.3! Zawiera zmienione i nowe zawody szkolnictwa branżowego wchodzące do szkół od 01.09.2023 r.

Program pomagający zaplanować indywidualną wizję kariery zawodowej, czyli przygotowanie osobistego planu edukacyjno-zawodowego.

 

Program zawiera:

• interaktywny moduł do tworzenia IPD (Indywidualnego Planu Działania)
• 
charakterystyki 630 zawodów
• 
Klasyfikację Zawodów i Specjalności
• 
Poradnik dla osób niepełnosprawnych

Program zbudowany jest z 4 części, a najważniejszą z nich jest interaktywny IPD (Indywidualny Plan Działania), pozwalający na zaprojektowanie osobistego planu działania.

IPD (Indywidualny Plan Działania) został przygotowany w formie kalendarza:
• Poniedziałek – Kim jestem? – część, w której jest czas na poznanie, określenie i uporządkowanie własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron oraz własnej osobowości.
• Wtorek – Moje cele zawodowe – to część, w której m.in. należy zdecydować o charakterze swojej przyszłej pracy, poznać zadania i czynności zawodowe wybranych zawodów, otoczenie pracy, korzyści wynikające z wykonywania określonego zawodu oraz gdzie dowiedzieć się, gdzie szukać informacji nt. zawodów.
• Środa – Moje cele edukacyjne – tu należy wyznaczyć własną drogę edukacji, która doprowadzi do wymarzonego zawodu.
• Czwartek – Kim chcę być? – to czas na podjęcie decyzji kim będę, co zrobić, by zrealizować założenia części wcześniejszych, zastanowić się nad ewentualnymi przeszkodami mogącym stanąć na drodze realizacji zamierzeń i zaplanować alternatywne drogi dojścia do celu.
• Piątek – Moje szukanie pracy – w części tej należy skupić się nad technikami skutecznego szukania pracy i budowaniem własnej sieci wsparcia.
• Na każdy dzień tygodnia zostały przygotowane atrakcyjne, interaktywne zestawy odpowiednio dobranych zadań i ćwiczeń, które wspomagają proces zdobywania wiedzy o sobie samym, zawodach, możliwościach kształcenia oraz rynku pracy. Ćwiczenia mają również na celu uświadomienie własnych słabych stron i wspomaganie przezwyciężania ich. Pozwalają przygotować się do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
• Sobota – Wykonane działania – to podsumowanie wykonanych zadań i ćwiczeń, dokonanych wyborów i zaplanowanych działań. W tej części można wreszcie w całości zobaczyć swój Indywidualny Plan Działania.
• Niedziela to spis wszystkich zaplanowanych w ciągu tygodnia działań do wykonania. Po wydrukowaniu otrzymuje się TERMINARZ, według którego należy realizować przyjęte wcześniej założenia.

Druga część programu to Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KZiS) – dzięki niej poznać można strukturę świata zawodów. Zawody można wyszukiwać wg grup: wielkich, dużych, średnich i elementarnych, a także wg nazwy zawodu. W KZiS zostały oznaczone zawody szkolne, czyli zawody z Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ).

Następna część, Świat zawodów, to niezwykle bogate źródło wiedzy o zawodach. Są to charakterystyki 630 zawodów szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego, przygotowane według jednolitego, spójnego schematu – informacje o zawodach zawierają opisy:
• zadań i czynności
• środowiska pracy
• wymagań zawodu odnośnie wiedzy, zainteresowań, zdolności, predyspozycji fizycznych i psychicznych dla każdego zawodu
• informacje z analizy rynku pracy pod kątem zapotrzebowania i perspektyw zatrudnienia w zawodzie
• kształcenia

Informacje na temat interesującego zawodu można wydrukować.

Ostatnia część to Poradnik dla niepełnosprawnych składający się z części:
• Niepełnosprawność pod lupą
• Planowanie drogi edukacyjno-zawodowej przez osobę niepełnosprawną
• Niepełnosprawny na rynku pracy
• Kluczowe instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki aktywnym linkom umieszczonym w tej części Poradnika, można bezpośrednio wejść na stronę internetową wybranej instytucji czy organizacji i uzyskać dodatkowe informacje.

Poradnik dla niepełnosprawnych został specjalnie przystosowany do korzystania z niego przez osoby niedowidzące, dzięki możliwości wyboru wielkości czcionki oraz dużej kontrastowości liter i tła.

Licencja na 1 stanowisko-1499,00