Język angielski 1- Didakta Program do tablic interaktywnych i stanowisk komputerowych Multilicencja

499,00 

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją na 20 PC, CD-ROM

Producent: Silcom Multimedia

Opis

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją. Zalecany przez MEN. Program ten służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia języka angielskiego. Działy tematyczne:

 1. Części zdania i rzeczowniki – występowanie części w zdaniu, liczba mnoga
 2. Zaimki – osobowe, dzierżawcze, nieokreślone
 3. Czasowniki – czas teraźniejszy i czas przeszły prosty, czasowniki modalne
 4. Przyimki i spójniki – połączenia przyimkowe, spójniki
 5. Tworzenie pytań, odpowiedzi i negacji – zmiana szyku wyrazów, pytania uzupełniające, tworzenie negacji
 6. Zasób słów – określanie czasu, stopniowanie przymiotników, tłumaczenie słów
 7. Dyktanda – uzupełnianie liter i słów w zdaniach

Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną ilość przykładów – od 10 do 30. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi. Zastosowanie CD-ROM-u: dla początkujących i dla lekko zaawansowanych użytkowników Program dostępny również w wersji ON-LINE

Ważne informacje:

 1. Wersja językowa: polska
 2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
 3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

 1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC
 2. Ważność licencji: wieczysta