Język angielski 2 Didakta Program do tablic interaktywnych. Multilicencja szkolna

499,00 

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją na 20 PC , CD-ROM

Producent: Silcom Multimedia

Opis

Didakta – oprogramowanie multimedialne przeznaczone do tablic interaktywnych oraz do stanowisk komputerowych w szkołach, z mulitlicencją Program ten służy do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości jak i do doskonalenia języka angielskiego. Działy tematyczne:

 1. Czasy angielskie – regularny i nieregularny czas przeszły, czas przyszły, czas teraźniejszy złożony, koniugacja i negacja czasowników modalnych
 2. Następstwo czasów – mowa zależna, pytania nie wprost
 3. Strony i okresy warunkowe – pierwszy i drugi okres warunkowy, strona czynna i bierna
 4. Połączenia przyimkowe i czasowników – przyimki, połączenia imion i przyimków, połączenia czasowników z przyimkami, połączenia czasownik + bezokolicznik / -ing
 5. Słownictwo – przedrostki przeczące, przyrostki, spójniki, tłumaczenie słów
 6. Ortografia – pisanie apostrofów, poprawianie błędów w zdaniach
 7. Dyktanda – uzupełnij brakujące słowo, dyktanda całych zdań

Aplikacja umożliwia drukowanie kart roboczych, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem. W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną ilość przykładów – od 10 do 30. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj zadania, które było rozwiązywane, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. Aplikacja ma prostą obsługę i orientacja w programie jest bezproblemowa dzięki graficznemu interfejsowi. Zastosowanie CD-ROM-u: zaawansowani użytkownicy. Program dostępny również w wersji ON-LINE

Ważne informacje:

 1. Wersja językowa: polska
 2. Ilość stanowisk: wielostanowiskowa
 3. Typ instalcji- należy wybrać

Instalacja sieciowa: wszystkie szkolne komputery są podłączone (kablowo lub przez WiFi) do szkolnej sieci, przechowywanie danych mają w jednym, wspólnym miejscu. Aktywację wystarczy przeprowadzić tylko raz, na jednym wybranym PC, wtedy automatycznie przebiegnie aktywacja na wszystkich pozostałych PC. Klucz aktywacyjny można wykorzystać jeden raz.

Instalacja stanowiskowa: komputery nie przynależą do jednej sieci szkolnej.  W takim wypadku programy muszą być zainstalowane i aktywowane na każdym komputerze osobno.

 1. Typ licencji: edukacyjna (dla placówek edukacyjnych) na 20 PC
 2. Ważność licencji: wieczysta