PIERWSZA POMOC – WIEDZA, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

266,00 

SKU: BP-PR-226 Kategorie: ,

Opis

W zestawie znajdziemy informacje podstawowe tj. numery służb ratowniczych, schemat wzywania pomocy, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, a także informacje omawiające urazy, zasady postępowania w miejscu wypadku oraz podstawowe sposoby reanimacji.

Cel pomocy:

  • wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych,
  • zapoznanie z elementarnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,
  • kształtowanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia,
  • wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym.

Dwie plansze pt. ” Uczniowski dekalog bezpieczeństwa” do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach lub jako element wystroju świetlic, holi szkolnych. Treści dotyczące zachowań obniżających i podnoszących stopień bezpieczeństwa własnego i innych są ukazane w atrakcyjnej, żartobliwej formie obejmując różne aspekty życia w szkole, domu i na podwórku.

Cel pomocy:

  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań,
  • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
  • kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych,
  • podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń,
  • wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu.

Pakiet zawiera:

Zestaw składa się z 10 plansz opisujących zasady postępowania w stosunku do osób poszkodowanych w wyniku różnych wypadków. Treści są przekazywane w różnych formach: tekst, ilustracja, schemat.