Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć. Poziom III, część 2- szkoły ponadpodstawowe

349,00 

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych..

Opis

Kompletny zestaw narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego. Zajęcia prowadzone na podstawie scenariuszy mają na celu dostarczenie informacji i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych mających wpływ na przyszłe życie. Scenariusze zajęć zawierają potrzebne informacje, treści i w pełni przygotowane narzędzia, pozwalające przeprowadzić satysfakcjonujące zajęcia z poradnictwa zawodowego. Wszystkie scenariusze wzbogacone zostały o multimedialne prezentacje wspomagające merytorycznie i wizualnie realizację zajęć, a jednocześnie podnoszące ich poziom. Cechuje je przejrzystość i wysoka estetyka oraz duża funkcjonalność.

Poziom III, cz.2 (13 tematów – 14 zajęć)

MODUŁ: RYNEK PRACY 1. Zakładam własną firmę 1 x 45 min. 2. Rynek pracy. Droga druga – praca w firmie 1 x 45 min. 3. Poszukiwanie pracy w sektorze prywatnym 1 x 45 min. 4. Rynek pracy. Droga trzecia – współpraca z sektorem publicznym 1 x 45 min. 5. Szukanie pracy w sektorze publicznym 1 x 45 min. 6. Rynek pracy. Droga czwarta – NGO 1 x 45 min. 7. Zakładanie własnego stowarzyszenia lub fundacji 1 x 45 min.

MODUŁ: UCZENIE SIĘ 8. Mnemotechniki uzupełniające 2 x 45 min. 9. Wykorzystanie mnemotechnik w praktyce 1 x 45 min.

MODUŁ: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 10. Komunikacja interpersonalna a efektywność działań 1 x 45 min. 11. Negocjacje – techniki i style negocjacyjne 1 x 45 min. 12. Mój styl negocjacji a moja osobowość 1 x 45 min. 13. Efektywna współpraca w zespole 1 x 45 min.

Licencja bezterminowa na 5 stanowisk komputerowych w obrębie tylko jednej lokalizacji nabywcy.

Zamówienia można składać również telefonicznie tel. kom.: 694 294 027 tel.: 032-280-46-24 lub e-mail: pawszok@skleppomoceszkolne.pl