Profile glebowe modele

1 699,00 

Opis

Profile glebowe – najpopularniejszych gleb polskich to zestaw składający się z 6/ciu zamkniętych i opisanych  słojów  z PCV. Zawierają one  naturalne, wyskalowane warstwy prezentujące  przekroje najpopularniejszych gleb występujących w Polsce.  Na terenie naszego kraju są to: gleba płowa, gleba bielicowa, gleba brunatna, mada rzeczna, rędzina, czarnoziem. Zestaw profili jest najbardziej efektowną i jednocześnie efektywną pomocą dydaktyczną z zakresu budowy poszczególnych warstw gleby, podglebia i skały macierzystej.  Zestaw  ilustruje zróżnicowany warstwowy układ poszczególnych pokładów danej gleby. Przekroje  wizualizują  w układzie   równoległym doskonale widoczne różnice genetyczne  w układzie morfologicznym i granulacji  poszczególnych warstw.

Zestaw stwarza możliwość analizy porównawczej różnorodności naszych gleb. Do każdego słoja dołączone są KARTY CHARAKTERYSTYK. Opisują one podstawowe parametry danej gleby: Przydatność do celów rolniczych. Zawierają krótki opis genezy gleby, Występowanie w Polsce i na Świecie. Opis naturalnej szaty roślinnej. Wykaz najczęściej uprawianych roślin. Bloki opisowe każdej z gleb zakończone są ciekawostką na temat danej gleby.

Każdy ze słojów ma wysokość 30 cm. Przekrój to 10 cm x 10 cm. Waga brutto słoja waha się od ok 1,2 kg do 2 kg i uwarunkowana jest zróżnicowaniem ciężaru właściwego poszczególnych warstw.

Z uwagi na fakt iż Profile glebowe usypywane są ręcznie a materiał wyjściowy w swojej masie charakteryzuje się nie zawsze identyczną granulacją kolejnych warstw. Mogą one nieznacznie różnić się od siebie wysokością, ukształtowaniem danego poziomu. Występowaniem naturalnych kamyków, odłamków skał o niepowtarzalnych kształtach i wielkości itp. Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie dwóch absolutnie identycznych pod każdym względem profili . Unikalność ukształtowania profilu stanowi jego zaletę a nie wadę.