Skala twardości Mosha z diamentem

150,00 

SKU: SL-b-G-01 Kategoria:

Opis

Dziesięciostopniowa skala twardości z diamentem duże okazy w estetycznym plastikowym opakowaniu.

Twardość
(skala Mohsa)
Minerał wzorcowy Twardość absolutna Obraz Test
1 talk (Mg3Si4O10(OH)2) 1 Talc block.jpg minerał daje się zarysować z łatwością paznokciem
2 gips (CaSO4·2H2O) 2 Gypse Arignac.jpg minerał daje się zarysować paznokciem
3 kalcyt (CaCO3) 9 Calcite-sample2.jpg minerał daje się zarysować z łatwością miedzianym drutem
4 fluoryt (CaF2) 21 Fluorite with Iron Pyrite.jpg minerał daje się zarysować z łatwością ostrzem noża
5 apatyt (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) 48 Apatite Canada.jpg minerał daje się zarysować z trudem ostrzem noża
6 ortoklaz (KAlSi3O8) 72 OrthoclaseBresil.jpg minerał daje się zarysować stalą narzędziową (np. pilnikiem)
Minerały nie dające się zarysować nożem ani stalą narzędziową
7 kwarc (SiO2) 100 Herkimer.jpg rysuje szkło
8 topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200 Topaz cut.jpg rysuje szkło z łatwością
9 korund (Al2O3) 400 Cut Ruby.jpg tnie szkło, daje się zarysować diamentem
10 diament (C) 1600 Rough diamond.jpg rysuje korund, daje się zarysować tylko innym diamentem