PRZYRODA – ZESTAW PLANSZ W WERSJI MULTIMEDIALNEJ NA CD

104,00 

SKU: ET-P-02 Kategoria:

Opis

Przyroda – program komputerowy do ekspozycji plansz edukacyjnych na tablicy multimedialnej, monitorze komputera lub poprzez rzutnik multimedialny. Plansze-obrazy oraz karty pracy można również drukować z płyty CD. Program zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu. Zakres materiału – klasa 3 – 6 SP.

Przyroda – program komputerowy do ekspozycji plansz edukacyjnych na ekranie tablicy multimedialnej, komputera lub poprzez rzutnik multimedialny. Plansze można również drukować z płyty CD.
Program zawiera:

-60 plansz poglądowych – graficznie opracowanych tematów do języka polskiego, klasa 3-6 SP

-60 ilustrowanych kart pracy zawierających łącznie 200-300 ćwiczeń (w zależności od przedmiotu),

opracowanych zgodnie z podstawą programową.

Za pomoca programu EUROtest-plansze możesz wydrukować:

  • edukacyjne plansze poglądowe (format A4, A3)

  • plansze ćwiczeniowe do uzupełniania

  • karty pracy z ćwiczeniami (format A4, A5)

  • karty pracy do edycji własnych zadań (do ilustracji dopisujesz polecenia)

  • foliogramy – wszystkie plansze możesz wydrukować na foliach

Eurotest-plansze – Przyroda (klasy IV-VI).
Spis tematów plansz:
1.      Róża kierunków
2.      Wyznaczanie kierunków świata
3.      Wędrówka Słońca
4.      Cztery pory roku
5.      Porządkowanie świata zwierząt
6.      Proces fotosyntezy – odżywianie roślin
7.      Budowa kwiatu
8.      Budowa rośliny nasiennej
9.      Rośliny pól i ogrodów
10.      Rośliny okopowe
11.      Zboża
12.      Piętra roślinności w lesie
13.      Rozpoznawanie gatunków drzew I
14.      Rozpoznawanie gatunków drzew II
15.      Zależności pokarmowe
16.      Mszaki i paprotniki – rośliny lądowe
17.      Królestwo grzybów
18.      Porządkowanie świata roślin
19.      Przystosowania ryb do życia w wodzie
20.      Przystosowanie płazów
21.      Gady – zwierzęta lądowe
22.      Nie wszystkie ptaki latają
23.      Ssaki – mieszkańcy wszystkich środowisk
24.      Stawonogi – najliczniejsza grupa zwierząt
25.      Strefy życia w jeziorze i ich mieszkańcy
26.      Strefy życia w morzu i ich mieszkańcy
27.      Od komórki do organizmu
28.      Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej
29.      Układ szkieletowy i mięśniowy człowieka
30.      Układ pokarmowy człowieka
31.      Układ oddechowy człowieka
32.      Układ rozrodczy żeński. Układ rozrodczy męski
33.      Narządy zmysłów i rodzaje bodźców
34.      Krajobrazy przyrodnicze
35.      Krajobrazy Polski – pas pobrzeży
36.      Krajobrazy Polski – pas pojezierzy
37.      Krajobrazy Polski – pas nizin środkowopolskich
38.      Krajobrazy Polski – pas wyżyn
39.      Piętra roślinności w Tatrach
40.      Krajobrazy Polski pas gór
41.      Formy terenu i ich wysokości
42.      Krajobrazy świata – lasy równikowe
43.      Krajobrazy świata – strefa sawann
44.      Całoroczna susza w strefie pustyń
45.      Gaje oliwne w strefie śródziemnomorskiej
46.      Strefa lasów liściastych zrzucających liście
47.      Krajobrazy świata – tajga i tundra
48.      Wieczne mrozy w strefie lodowych pustyń
49.      Kontynenty i oceany
50.      Globus. Ruch Ziemi
51.      Światło i jego właściwości
52.      Zaćmienie Słońca i Księżyca
53.      Trzy stany skupienia substancji. Substancje szkodliwe
54.      Krążenie materii w przyrodzie
55.      Krążenie wody w przyrodzie
56.      Rzeka od źródła do ujścia
57.      Źródła energii na Ziemi
58.      Jak powstają kwaśne deszcze?
59.      Co mogę zrobić by ratować przyrodę?
60.      Maszyny proste

Każdy z w/w tematów opracowano w trzech wariantach: jako planszę poglądową, planszę ćwiczeniową do uzupełniania oraz planszę ćwiczeniową z polem do edycji własnych poleceń.