MPP: Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA

850,00 

Wersja pudełkowa dla nauczycieli-3 licencje bezterminowe 

Opis

MPP: Biologia to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, a także doskonały pomysł na ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Multimedialne zasoby MPP: Biologia to obowiązkowy element każdej pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej. Wykorzystanie materiałów na tablice lub monitory interaktywne to jedna z najskuteczniejszych metod nauki, która pozwala z łatwością skupić uwagę i zaangażować całą klasę – szczególnie w przypadku pracowni przyrodniczych.

BOGATE ZASOBY INTERAKTYWNE

Pełna wersja materiału przygotowanego przez uznanego wydawcę edukacyjnych materiałów cyfrowych – firmę Learnetic SA, zawiera 22 zagadnienia zgodne z nową podstawą programową, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicach interaktywnych. Są to gry edukacyjne takie jak: memo i quizy, „tablice wiedzy”, a także kilkanaście wirtualnych plansz aktywizujących uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą „Razem na tablicy!”.

● 14 zagadnień,
● 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”),
● 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów 72 interaktywne obiekty (pokazy slajdów, interaktywne ilustracje),
● 14 gier dydaktycznych,
● 3 plansze interaktywne,
● zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

Lista zagadnień opracowanych w MPP: BIOLOGIA

MPP: Biologia – szkolne pracownie przyrodnicze

1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona środowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komórki
4) Chemizm życia
5) Ewolucja życia
6) Funkcjonowanie organizmów
7) Królestwo roślin

8) Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
9) Królestwo zwierząt. Kręgowce
10) Organizm człowieka. Część 1
11) Organizm człowieka. Część 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby

Wersja pudełkowa dla nauczycieli-3 licencje bezterminowe 

lekcja „powtórz wiedzę” https://www.mauthor.com/present/6706760670511104

lekcja” sprawdź się” https://www.mauthor.com/present/6603705010618368

lekcja „czas na test” https://www.mauthor.com/present/6017913548701696