Zarządzanie projektem

135,00 

Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM UWAGA Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.

Opis

Interaktywny program szkoleniowy na CD-ROM Program szkolenia: Podstawy zarządzania projektami ·Definicja projektu (przedsięwzięcia), trójkąt zarządzania projektami. ·Cechy projektów, główne typy przedsięwzięć, problemy i przyczyny związane z realizacją projektów. ·Cykl życia projektu: inicjacja, planowanie, realizacja, monitorowanie oraz zamknięcie projektu. ·Konspekt projektu oraz plan projektu, konieczność planowania przedsięwzięcia. Zawartość typowego planu projektu. ·Wymagania techniczne, konieczność precyzyjnego definiowania wymagań. ·Krzywa postępu projektu, przebieg projektu przedstawiony w „postaci V”. Podział projektu na zadania ·Złożone projekty; dlaczego przedsięwzięcia są dzielone na zadania. ·Struktura Podziału Prac (SPP); powszechnie stosowana metoda dekompozycji projektów. ·Co zawiera diagram SPP; co decyduje, które elementy mogą być na nim umieszczone. ·Dlaczego podział na zadania nie bierze pod uwagę czasu oraz zależności logicznych. ·Kiedy skończyć dzielenie zadań na podzadania; reguły pomagające ocenić czy diagram jest skończony. Szacowanie czasu ·Problem określania czasu trwania czynności – dlaczego jest to trudne zadanie. ·Przyczyny powstawania niedokładności w szacowaniu czasu (różne umiejętności, komunikacja w zespole, niespodziewane wydarzenia). ·Problem efektywności wykorzystania czasu „zegarowego”. ·Cztery metody wspomagające określanie czasu trwania czynności. ·PERT – zastosowanie metod statystycznych w przybliżaniu czasu. ·Prawo Parkinsona i wnioski z niego wypływające w kontekście czasu. Diagram sieciowy ·Dlaczego stosujemy diagram sieciowy? – wizualizacja przebiegu projektu oraz wyznaczanie ścieżki krytycznej. ·Jak powstaje diagram sieciowy, elementy diagramu sieciowego. ·Cztery typy relacji pomiędzy zadaniami: zakończenie – rozpoczęcie, zakończenie – zakończenie, rozpoczęcie – rozpoczęcie, rozpoczęcie -zakończenie. ·?cieżka krytyczna, jej znaczenie oraz metoda wyznaczania. ·Strategie skracania ścieżki krytycznej (zadania równoległe, skracanie czasu zadań i inne). ·Problem dodawania wykonawców do zadań i wpływu liczby wykonawców na czas trwania zadania. Zasoby i budżet ·Jakie zasoby występują w projekcie (wykonawcy, sprzęt, materiały)? Dlaczego należy planować wykorzystanie zasobów? ·Przypisywanie zasobów do zadań z diagramu SPP, stosowanie formularza przydziału zasobów. ·Przeciążenie wykonawców, sposoby rozwiązywania nadmiernego obciążenia pracą wykonawców przedsięwzięcia. ·Elementy budżetu projektu, wydatki związane z zasobami + pozostałe wydatki, rozłożenie wydatków w czasie. ·Rachunek przepływów pieniężnych – raport pokazujący sumaryczne wydatki w skali czasu. Zmiany w projekcie ·Dlaczego w przedsięwzięciach pojawiają się zmiany? Mechanizm powstawania zmian w stosunku do pierwotnych założeń. ·Niebezpieczeństwa i korzyści wynikające ze zmian. ·Jak zapanować nad niekontrolowanymi zmianami w projekcie? ·Zarządzanie zmianami; formularz oceny zmiany oraz procedura obsługi zmian. ·Zawartość i funkcje typowego formularza oceny zmiany. ·Jak dobry plan projektu umożliwia ocenę skutków zmiany w kontekście harmonogramu, budżetu oraz zasobów. Monitorowanie postępu projektu ·Dlaczego monitorowanie projektu jest ważne, wczesne wykrywanie zagrożeń dla przedsięwzięcia. ·Spotkanie oceniające projekt – metoda na sprawne przekazywanie informacji o przedsięwzięciu. ·Typy raportów o stanie projektu, przykładowa zawartość raportu o stanie projektu. ·Bramki – koncepcja pozwalająca na płynną realizację projektów, podejmowanie decyzji o ich kontynuacji lub zatrzymaniu. ·Wartość wypracowana – obiektywna metoda mierzenia statusu projektu, wskaĽniki wartości wypracowanej: CV i SV. UWAGA Programy treningowe nie działają w komputerach z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Vista w wersji 64-bitowej.